Пълномощно – декларация за съгласие на родител детето да пътува извън страната.

Ако детето Ви ще пътуват извън страната и нямат навършени 18г.,освен валиден документ за самоличност (лична карта и\или паспорт) му е нужно пълномощно – декларация за съгласие на родител да пътува извън страната.

- Пълномощно - декларация на един от родителите детето\децата да пътуват извън страната.  http://www.mfa.bg/uploads/files/deklaraciq_2_za_samostoqtelno_patuvane.pdf

- Пълномощно - декларация на двамата родители детето да напуска територията на страната придружавано от трети лица. http://www.mfa.bg/uploads/files/deklaraciq_1_s_pridrujitel%281%29.pdf

 

Данните се попълват и пълномощно - декларацията се подписва пред нотариус.

При напускане на страната се носи копие и оргинал на нотариално заверената декларация. Копието остава при паспортната проверка.

 

В случай, че и двамата родители пътуват с непълнолетно дете не е нужно пълномощно – декларация.