"Евротур МК" ЕООД е лицензирана туроператорска компания с удостоверение за регистрация РК-01-7619, основана в град Бургас.
 Предоставияме  на своите клиенти и партньори пълен комплект туристически услуги:
 
  • Създаване и продажба на собствени и туристически продукти на български и международен пазар;
  • Продажба на партньорски туристически продукти и услуги;
  • Обслужване на чужди и български туристи на територията на България;
  • Хотелски резервации в страната и чужбина;
  • Оформянето и организиране на бизнес пътувания и конференции;
  • Индивидуални туристически пътувания на територията на страната и извън нея;
  • Оформянето на застраховки;
  • Ученически пътувания в старата и чужбина;
Като туристическа фирма "Евротур МК" ЕООД работи успешно и се специализира във вътрешен и международен туризъм, обхващайки всички типове пътувания.